VANILLIN - (121-33-5)

Giới thiệu

Tên: vanillin; 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde*; methyl vanillin
* IUPAC
Số CAS: 121-33-5
Công thức hóa học: C8H8O3
Khối lượng phân tử: 152.14732 g
Nhà nước Matter: white crystals
Lễ Percent: C 63.153 %; H 5.2998 %; O 31.547 % 
đồng phân:  4-methoxybenzoic acid  •  methyl salicylate  •  (R)-(-)-mandelic acid  •  methylparaben  •  mandelic acid

phân loại

• hữu cơ • aldehyde • thơm • phenol ether

Sử dụng / Chức năng

• "Vanillin is a common flavoring agent." 1

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 4
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 19
Trái phiếu Pi: 4
Tổng số: 23
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 1

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Kotz, John C. and Purcell, Keith F. Chemlstry and Chemlcal Reactivity, 2nd ed.; CBS College Publishing: New York. NY, 1987; p 99.