ERBIUM(III) NIOBATE - (12061-00-6)

Giới thiệu

Tên: erbium(III) niobate
* IUPAC
Số CAS: 12061-00-6
Công thức hóa học: ErNbO4
Khối lượng phân tử: 324.16298 g
Lễ Percent: Er 51.597 %; Nb 28.660 %; O 19.742 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn