RHENIUM(III) OXIDE - (12060-05-8)

Giới thiệu

Tên: rhenium(III) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12060-05-8
Công thức hóa học: Re2O3
Khối lượng phân tử: 420.4122 g
Lễ Percent: Re 88.583 %; O 11.416 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 46.67 %

Để biết thêm thông tin

nguồn