HAFNIUM OXIDE - (12055-23-1)

pagpapakilala

pangalan: hafnium oxide
* IUPAC
CAS Number: 12055-23-1
Chemical Formula: HfO2
Molar Mass: 210.4888 g
mass Percent: Hf 84.797 %; O 15.202 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 64.85 %

termokimika

ΔHf° (s): -273.6 kcal/mol 1 = -1,144.74 kJ/mol
S° (s): 14.18 cal/(mol•K) 2 = 59.33 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -245.5 kcal/mol 3 = -1,027.17 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.