CALCIUM TITANATE - (12049-50-2)

Introducción

Nombre: calcium titanate
* IUPAC
Número CAS: 12049-50-2
Fórmula química: CaTiO3
Masa molar: 135.9432 g
Porcentaje de masas: Ca 29.481 %; Ti 35.211 %; O 35.307 % 

Clasificación

Vinculación

termoquímica

ΔHf° (s perovskite): -396.9 kcal/mol 1 = -1,660.63 kJ/mol
S° (s perovskite): 22.38 cal/(mol•K) 2 = 93.64 J/(mol•K)
ΔGf° (s perovskite): -376.5 kcal/mol 3 = -1,575.28 kJ/mol

Para más información

Fuentes

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.