BISMUTH(III) TITANATE - (12048-51-0)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) titanate
* IUPAC
Số CAS: 12048-51-0
Công thức hóa học: Bi4(TiO4)3
Khối lượng phân tử: 1171.51532 g
Lễ Percent: Bi 71.353 %; Ti 12.257 %; O 16.388 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn