BISMUTH(IV) PEROXIDE - (12048-50-9)

Giới thiệu

Tên: bismuth(IV) peroxide
* IUPAC
Số CAS: 12048-50-9
Công thức hóa học: Bi2O4
Khối lượng phân tử: 481.95836 g
Lễ Percent: Bi 86.721 %; O 13.278 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 46.67 %

Để biết thêm thông tin

nguồn