TANTALUM(IV) OXIDE - (12036-14-5)

pagpapakilala

pangalan: tantalum(IV) oxide; tantalum dioxide
* IUPAC
CAS Number: 12036-14-5
Chemical Formula: TaO2
Molar Mass: 212.9467 g
mass Percent: Ta 84.973 %; O 15.026 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 58.79 %

termokimika

ΔHf° (g): -48 kcal/mol 1 = -200.83 kJ/mol
S° (g): 67 cal/(mol•K) 2 = 280.33 J/(mol•K)
ΔGf° (g): -50 kcal/mol 3 = -209.20 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.