NICKEL(II) TITANATE - (12035-39-1)

pagpapakilala

pangalan: nickel(II) titanate; nickel titanium oxide
* IUPAC
CAS Number: 12035-39-1
Chemical Formula: NiTiO3
Molar Mass: 154.5586 g
mass Percent: Ni 37.974 %; Ti 30.970 %; O 31.055 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan