LITHIUM PEROXIDE - (12031-80-0)

Wprowadzenie

Nazwa: lithium peroxide
* IUPAC
Numer CAS: 12031-80-0
Wzór chemiczny: Li2O2
Masa cząsteczkowa: 45.8808 g
Procent Mass: Li 30.256 %; O 69.743 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: ionic
Ionic Character: 74.55 %

Termochemia

ΔHf° (s): -151.2 kcal/mol 1 = -632.62 kJ/mol
S° (s): 13.5 cal/(mol•K) 2 = 56.48 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -136.5 kcal/mol 3 = -571.12 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.