IRIDIUM(IV) OXIDE - (12030-49-8)

Giới thiệu

Tên: iridium(IV) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12030-49-8
Công thức hóa học: IrO2
Khối lượng phân tử: 224.2158 g
Lễ Percent: Ir 85.728 %; O 14.271 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 37.58 %

Để biết thêm thông tin

nguồn