FUMARIC ACID - (110-17-8)

Wprowadzenie

Nazwa: fumaric acid; (E)-butenedioic acid*; trans-1,2-ethylenedicarboxylic acid
* IUPAC
Numer CAS: 110-17-8
Wzór chemiczny: C4H4O4 or HOOCCHCHCOOH
Masa cząsteczkowa: 116.07216 g
Stan skupienia: white solid
Procent Mass: C 41.390 %; H 3.4734 %; O 55.136 % 
izomery:  maleic acid

Klasyfikacja

klejenie

wiązań podwójnych: 3
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 11
Obligacje Pi: 3
Całkowity: 14
karboksylowe: 2
grup hydroksylowych: 0

Po więcej informacji

źródła