MALEIC ACID - (110-16-7)

Wprowadzenie

Nazwa: maleic acid; (Z)-butenedioic acid
* IUPAC
Numer CAS: 110-16-7
Wzór chemiczny: C4H4O4
Masa cząsteczkowa: 116.07216 g
Procent Mass: C 41.390 %; H 3.4734 %; O 55.136 % 
izomery:  fumaric acid

Klasyfikacja

klejenie

wiązań podwójnych: 3
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 11
Obligacje Pi: 3
Całkowity: 14
karboksylowe: 2
grup hydroksylowych: 0

Po więcej informacji

źródła