PROPYL ACETATE - (109-60-4)

Wprowadzenie

Nazwa: propyl acetate; propyl ethanoate; acetic acid, propyl ester
* IUPAC
Numer CAS: 109-60-4
Wzór chemiczny: C5H10O2 or CH3COO(CH2)2CH3
Masa cząsteczkowa: 102.1317 g
Procent Mass: C 58.800 %; H 9.8690 %; O 31.330 % 
izomery:  ethyl propionate  •  pentanoic acid*  •  cis-1,2-cyclopentanediol  •  2-methyl-1,3-dioxane  •  tetrahydrofurfuryl alcohol

Klasyfikacja

• organiczny • ester

klejenie

wiązań podwójnych: 1
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 16
Obligacje Pi: 1
Całkowity: 17
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0
Hybrydyzacja: double bonded carbon and oxygen are sp2; single bonded carbon and oxygen are sp3

Po więcej informacji

źródła