VINYL ACETATE - (108-05-4)

Wprowadzenie

Nazwa: vinyl acetate; ethenyl acetate*; ethenyl ethanoate
* IUPAC
Numer CAS: 108-05-4
Wzór chemiczny: C4H6O2 or CH3COOCHCH2
Masa cząsteczkowa: 86.08924 g
Stan skupienia: colorless liquid
Procent Mass: C 55.805 %; H 7.0248 %; O 37.169 % 
izomery:  butynediol  •  diepoxybutane  •  2,3-butanedione  •  methyl acrylate  •  &gamma

Klasyfikacja

• organiczny • alken • ester

Zastosowania / Funkcja

• "Vinyl acetate, another ester of acetic acid, is used in the manufacture of polyvinyl acetate, a macromolecular material used in water-based latex paints and in glues for paper and wood." 1

klejenie

wiązań podwójnych: 2
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 11
Obligacje Pi: 2
Całkowity: 13
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0

Po więcej informacji

źródła

(1) - Ebbing, Darrell D. General Chemistry 3rd ed.; Houghton Mifflin Company: Boston, MA, 1990; p 128.