BUTANOIC ACID* - (107-92-6)

Giới thiệu

Tên: butanoic acid*; butyric acid; 1-propanecarboxylic acid; propanecarboxylic acid
* IUPAC
Số CAS: 107-92-6
Công thức hóa học: C4H8O2 or CH3CH2CH2COOH
Khối lượng phân tử: 88.10512 g
Nhà nước Matter: colorless liquid with unpleasant/obnoxious odor
Lễ Percent: C 54.528 %; H 9.1521 %; O 36.318 % 
đồng phân:  aldol  •  1,4-dioxane  •  ethyl acetate*  •  2-methyl-1,3-dioxolane  •  1,3-dioxane  •  acetyl methyl carbinol

phân loại

Sử dụng / Chức năng

• "An acid having a rancid odor; found in cheese, rancid butter, cod liver oil, and perspiration." 1

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 1
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 13
Trái phiếu Pi: 1
Tổng số: 14
carboxyl Groups: 1
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 18th ed.; F. A. David Company: Philadelphia, PA, 1997; p 21.