DINITROGEN TRIOXIDE - (10544-73-7)

Wprowadzenie

Nazwa: dinitrogen trioxide
* IUPAC
Numer CAS: 10544-73-7
Wzór chemiczny: N2O3
Masa cząsteczkowa: 76.0116 g
Procent Mass: N 36.854 %; O 63.145 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 12.12 %

Termochemia

ΔHf° (g): 20.01 kcal/mol 1 = 83.72 kJ/mol
S° (g): 74.61 cal/(mol•K) 2 = 312.17 J/(mol•K)
ΔGf° (g): 33.32 kcal/mol 3 = 139.41 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.