CALCIUM SULFITE - (10257-55-3)

Giới thiệu

Tên: calcium sulfite
* IUPAC
Số CAS: 10257-55-3
Công thức hóa học: CaSO3
Khối lượng phân tử: 120.1412 g
Lễ Percent: Ca 33.359 %; S 26.689 %; O 39.951 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

phản ứng

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Swaddle, T.W. Inorganic Chemistry; Academic Press: San Diego, 1997; p 171.
(2) - Ebbing, Darrell D. General Chemistry 3rd ed.; Houghton Mifflin Company: Boston, MA, 1990; p 74.