CALCIUM SULFITE - (10257-55-3)

pagpapakilala

pangalan: calcium sulfite
* IUPAC
CAS Number: 10257-55-3
Chemical Formula: CaSO3
Molar Mass: 120.1412 g
mass Percent: Ca 33.359 %; S 26.689 %; O 39.951 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

reaksyon

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Swaddle, T.W. Inorganic Chemistry; Academic Press: San Diego, 1997; p 171.
(2) - Ebbing, Darrell D. General Chemistry 3rd ed.; Houghton Mifflin Company: Boston, MA, 1990; p 74.