COPPER(II) ARSENATE - (10103-61-4)

pagpapakilala

pangalan: copper(II) arsenate
* IUPAC
CAS Number: 10103-61-4
Chemical Formula: Cu3(AsO4)2
Molar Mass: 468.4764 g
mass Percent: Cu 40.693 %; As 31.985 %; O 27.321 % 

pag-uuri

• tulagay

solubility

Ksp:7.95·10-36 1

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.