BISMUTH(III) PHOSPHATE - (10049-01-1)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) phosphate
* IUPAC
Số CAS: 10049-01-1
Công thức hóa học: BiPO4
Khối lượng phân tử: 303.951741 g
Lễ Percent: Bi 68.754 %; P 10.190 %; O 21.055 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn