BISMUTH(III) NITRATE PENTAHYDRATE - (10035-06-0)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) nitrate pentahydrate
* IUPAC
Số CAS: 10035-06-0
Công thức hóa học: Bi(NO3)35H2O
Khối lượng phân tử: 413.01036 g
Lễ Percent: Bi 50.599 %; N 10.174 %; O 34.864 %; H 0.4880 %; O 3.8738 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn