CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE - (10035-04-8)

Giới thiệu

Tên: calcium chloride dihydrate
* IUPAC
Số CAS: 10035-04-8
Công thức hóa học: CaCl22H2O
Khối lượng phân tử: 128.99928 g
Lễ Percent: Ca 31.068 %; Cl 54.966 %; H 1.5627 %; O 12.402 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn