LANTHANUM CHLORIDE HEPTAHYDRATE - (10025-84-0)

pagpapakilala

pangalan: lanthanum chloride heptahydrate
* IUPAC
CAS Number: 10025-84-0
Chemical Formula: LaCl37H2O
Molar Mass: 263.27978 g
mass Percent: La 52.759 %; Cl 40.397 %; H 0.7656 %; O 6.0769 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

termokimika

ΔHf° (s): -759.7 kcal/mol 1 = -3,178.58 kJ/mol
S° (s): 110.6 cal/(mol•K) 2 = 462.75 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -648.5 kcal/mol 3 = -2,713.32 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.