PHENAZOPYRIDINE - (94-78-0)

Giới thiệu

Tên: phenazopyridine; 3-phenyldiazenylpyridine-2,6-diamine*; Pyridium
* IUPAC
Số CAS: 94-78-0
Công thức hóa học: C11H11N5
Khối lượng phân tử: 213.23854 g
Lễ Percent: C 61.957 %; H 5.1995 %; N 32.842 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 7
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 28
Trái phiếu Pi: 7
Tổng số: 35
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn