TERBINAFINY - (91161-71-6)

Wprowadzenie

Nazwa: terbinafine; [(2E)-6,6-dimethylhept-2-en-4-yn-1-yl](methyl)(naphthalen-1-ylmethyl)amine
* IUPAC
Numer CAS: 91161-71-6
Wzór chemiczny: C21H25N
Masa cząsteczkowa: 291.4299 g
Procent Mass: C 86.547 %; H 8.6465 %; N 4.8061 % 

Klasyfikacja

klejenie

wiązań podwójnych: 6
wiązań potrójnych: 1
wiązanie sigma: 48
Obligacje Pi: 8
Całkowity: 56
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0

Po więcej informacji

Wikipedia
Czasopisma:
A. Stütz, G. Petranyi, J. Med. Chem. 27, 1539 (1984)
G. Petranyi et al., Science 224, 1239 (1984)
N. S. Ryder, Antimicrob. Ag. Chemother. 27, 252 (1985)
S. Shadomy et al., Sabouraudia 23, 125 (1985)
E. G. V. Evans et al., Brit. Med. J. 318, 1031 (1999)
U. Ganzinger, Proc. 13th Int. Congr. Chemother. 6, 116/52 (1983)

źródła