PLATINUM(II) CYANIDE - (592-06-3)

Giới thiệu

Tên: platinum(II) cyanide
* IUPAC
Số CAS: 592-06-3
Công thức hóa học: Pt(CN)2
Khối lượng phân tử: 247.1128 g
Lễ Percent: Pt 78.942 %; C 9.7208 %; N 11.336 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn