CALCIUM CYANIDE - (592-01-8)

Giới thiệu

Tên: calcium cyanide
* IUPAC
Số CAS: 592-01-8
Công thức hóa học: Ca(CN)2
Khối lượng phân tử: 92.1128 g
Lễ Percent: Ca 43.509 %; C 26.078 %; N 30.412 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn