ALFETAMINE - (4255-23-6)

Giới thiệu

Tên: alfetamine; 1-phenylpent-4-en-2-amine
* IUPAC
Số CAS: 4255-23-6
Công thức hóa học: C11H15N
Khối lượng phân tử: 161.2435 g
Lễ Percent: C 81.936 %; H 9.3765 %; N 8.6866 % 

phân loại

• hữu cơ • anken • thơm • amin bậc

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 4
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 27
Trái phiếu Pi: 4
Tổng số: 31
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn