HAFNIUM NITRIDE - (25817-87-2)

Giới thiệu

Tên: hafnium nitride
* IUPAC
Số CAS: 25817-87-2
Công thức hóa học: HfN
Khối lượng phân tử: 192.4967 g
Lễ Percent: Hf 92.723 %; N 7.2763 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 52.73 %

Để biết thêm thông tin

nguồn