LANTHANUM NITRIDE - (25764-10-7)

Giới thiệu

Tên: lanthanum nitride
* IUPAC
Số CAS: 25764-10-7
Công thức hóa học: LaN
Khối lượng phân tử: 152.9122 g
Lễ Percent: La 90.840 %; N 9.1599 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 58.79 %

Để biết thêm thông tin

nguồn