COPPER(II) AZIDE - (14215-30-6)

Giới thiệu

Tên: copper(II) azide
* IUPAC
Số CAS: 14215-30-6
Công thức hóa học: Cu(N3)2
Khối lượng phân tử: 147.5862 g
Lễ Percent: Cu 43.056 %; N 56.943 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 34.55 %

Để biết thêm thông tin

nguồn