CADMIUM AZIDE - (14215-29-3)

Giới thiệu

Tên: cadmium azide
* IUPAC
Số CAS: 14215-29-3
Công thức hóa học: Cd(N3)2
Khối lượng phân tử: 196.4512 g
Lễ Percent: Cd 57.220 %; N 42.779 % 

phân loại

• vô cơ

Tính chất vật lý

Độ nóng chảy:*
°C ┼1 = K = °F


* - 1 atm pressure
┼ - explodes

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 40.91 %

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-47.