SILVER AZIDE - (13863-88-2)

Introducción

Nombre: silver azide
* IUPAC
Número CAS: 13863-88-2
Fórmula química: AgN3
Masa molar: 149.8883 g
Porcentaje de masas: Ag 71.965 %; N 28.034 % 

Clasificación

Vinculación

Vinculación: polar covalent
Ionic Character: 33.64 %

termoquímica

ΔHf° (s): 73.8 kcal/mol 1 = 308.78 kJ/mol
S° (s): 24.9 cal/(mol•K) 2 = 104.18 J/(mol•K)
ΔGf° (s): 89.9 kcal/mol 3 = 376.14 kJ/mol

Para más información

Fuentes

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.