FENDILINE - (13042-18-7)

Giới thiệu

Tên: fendiline
* IUPAC
Số CAS: 13042-18-7
Công thức hóa học: C23H25N
Khối lượng phân tử: 315.4513 g
Lễ Percent: C 87.571 %; H 7.9880 %; N 4.4402 % 

phân loại

• hữu cơ

Sử dụng / Chức năng

• "Vasodilator (coronary)." 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, 13th ed.; Budavari, S.; O'Neil, M.J.; Smith, A.; Heckelman, P. E.; Kinneary, J. F., Eds.; Merck & Co.: Whitehouse Station, NJ, 2001; entry 3997.