SPERMIDINE - (124-20-9)

Giới thiệu

Tên: spermidine; N-(3-aminopropyl)butane-1,4-diamine; 1,5,10-triazadecane
* IUPAC
Số CAS: 124-20-9
Công thức hóa học: C7H19N3
Khối lượng phân tử: 145.24586 g
Lễ Percent: C 57.884 %; H 13.185 %; N 28.930 % 

phân loại

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 0
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 28
Trái phiếu Pi: 0
Tổng số: 28
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0

Để biết thêm thông tin

nguồn