HOLMIUM NITRIDE - (12029-81-1)

Giới thiệu

Tên: holmium nitride
* IUPAC
Số CAS: 12029-81-1
Công thức hóa học: HoN
Khối lượng phân tử: 178.93702 g
Lễ Percent: Ho 92.172 %; N 7.8277 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 54.85 %

Để biết thêm thông tin

nguồn