ALLYLAMINE - (107-11-9)

Wprowadzenie

Nazwa: allylamine
* IUPAC
Numer CAS: 107-11-9
Wzór chemiczny: C3H7N
Masa cząsteczkowa: 57.09438 g
Procent Mass: C 63.109 %; H 12.357 %; N 24.532 % 

Klasyfikacja

klejenie

wiązań podwójnych: 1
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 10
Obligacje Pi: 1
Całkowity: 11
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0
Hybrydyzacja: double bonded carbons are sp2; single bonded carbon and nitrogen are sp3

Po więcej informacji

źródła