EINSTEINIUM(III) IODIDE - (99644-28-7)

Giới thiệu

Tên: einsteinium(III) iodide
* IUPAC
Số CAS: 99644-28-7
Công thức hóa học: EsI3
Khối lượng phân tử: 632.71341 g
Lễ Percent: Es 39.828 %; I 60.171 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn