IRIDIUM(III) IODIDE - (7790-41-2)

Giới thiệu

Tên: iridium(III) iodide
* IUPAC
Số CAS: 7790-41-2
Công thức hóa học: IrI3
Khối lượng phân tử: 572.93041 g
Lễ Percent: Ir 33.549 %; I 66.450 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 13.94 %

Để biết thêm thông tin

nguồn