YTTERBIUM(II) IODIDE - (19357-86-9)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(II) iodide
* IUPAC
Số CAS: 19357-86-9
Công thức hóa học: YbI2
Khối lượng phân tử: 426.84894 g
Lễ Percent: Yb 40.538 %; I 59.461 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn