ERBIUM(III) IODIDE - (13813-42-8)

Giới thiệu

Tên: erbium(III) iodide
* IUPAC
Số CAS: 13813-42-8
Công thức hóa học: ErI3
Khối lượng phân tử: 547.97241 g
Lễ Percent: Er 30.523 %; I 69.476 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 43.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn