HAFNIUM IODIDE - (13779-73-2)

Giới thiệu

Tên: hafnium iodide
* IUPAC
Số CAS: 13779-73-2
Công thức hóa học: HfI3
Khối lượng phân tử: 559.20341 g
Lễ Percent: Hf 31.918 %; I 68.081 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 41.21 %

Để biết thêm thông tin

nguồn