SILICON TETRAIODIDE - (13465-84-4)

Wprowadzenie

Nazwa: silicon tetraiodide
* IUPAC
Numer CAS: 13465-84-4
Wzór chemiczny: SiI4
Masa cząsteczkowa: 535.70338 g
Procent Mass: Si 5.2427 %; I 94.757 % 

Klasyfikacja

Właściwości fizyczne

Temperatura topnienia:*
120.5°C 1 = 393.65 K = 248.9°F
Temperatura wrzenia:*
287.35°C 1 = 560.5 K = 549.23°F

* - 1 atm pressure

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 23.03 %

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-82.