TELLURIUM MONOIODIDE - (12600-42-9)

Giới thiệu

Tên: tellurium monoiodide
* IUPAC
Số CAS: 12600-42-9
Công thức hóa học: TeI
Khối lượng phân tử: 254.50447 g
Lễ Percent: Te 50.136 %; I 49.863 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 16.97 %

Để biết thêm thông tin

nguồn