3-HEXYNE - (928-49-4)

Wprowadzenie

Nazwa: 3-hexyne; hex-3-yne*; diethylacetylene
* IUPAC
Numer CAS: 928-49-4
Wzór chemiczny: C6H10 or C2H5CCC2H5
Masa cząsteczkowa: 82.1436 g
Stan skupienia: colorless liquid
Procent Mass: C 87.729 %; H 12.270 % 
izomery:  cyclohexene  •  1-hexyne

Klasyfikacja

• organiczny • alkin

klejenie

wiązań podwójnych: 0
wiązań potrójnych: 1
wiązanie sigma: 15
Obligacje Pi: 2
Całkowity: 17
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0
Hybrydyzacja: single bonded carbons are sp3; triple bonded carbons are sp
klejenie: polar covalent
Ionic Character: 10.61 %

Po więcej informacji

źródła