METHYLACETYLENE - (74-99-7)

Wprowadzenie

Nazwa: methylacetylene; propyne*; methyl acetylene; allylene
* IUPAC
Numer CAS: 74-99-7
Wzór chemiczny: C3H4 or CHCCH3
Masa cząsteczkowa: 40.06386 g
Procent Mass: C 89.936 %; H 10.063 % 

Klasyfikacja

• organiczny • alkin

Właściwości fizyczne


Temperatura wrzenia:*
-27.5°C 1 = 245.65 K = -17.5°F
-23.2°C 2 = 249.95 K = -9.76°F

* - 1 atm pressure

klejenie

wiązań podwójnych: 0
wiązań potrójnych: 1
wiązanie sigma: 6
Obligacje Pi: 2
Całkowity: 8
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0
Hybrydyzacja: single bonded carbon is sp3; triple bonded carbons are sp
klejenie: polar covalent
Ionic Character: 10.61 %

Po więcej informacji

źródła

(1) - Estok, George K. Organic Chemistry: A Short Text; W.B. Saunders: Philadelphia, 1959; p 42.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 3-488.