DOCOSANE - (629-97-0)

Giới thiệu

Tên: docosane
* IUPAC
Số CAS: 629-97-0
Công thức hóa học: C22H46 or CH3(CH2)20CH3
Khối lượng phân tử: 310.60064 g
Lễ Percent: C 85.072 %; H 14.927 % 

phân loại

• hữu cơ • ankan

bonding

Trái phiếu tăng gấp đôi: 0
Trái phiếu ba: 0
Trái phiếu Sigma: 67
Trái phiếu Pi: 0
Tổng số: 67
carboxyl Groups: 0
hydroxyl Groups: 0
lai: all carbons are sp3
bonding: polar covalent
Ionic Character: 10.61 %

Để biết thêm thông tin

nguồn