2,2-DIMETHYLPROPANE* - (463-82-1)

Wprowadzenie

Nazwa: 2,2-dimethylpropane*; neopentane
* IUPAC
Numer CAS: 463-82-1
Wzór chemiczny: C5H12
Masa cząsteczkowa: 72.14878 g
Stan skupienia: colorless gas
Procent Mass: C 83.235 %; H 16.764 % 
izomery:  pentane*  •  2-methylbutane

Klasyfikacja

• organiczny • alkan

Właściwości fizyczne

Temperatura topnienia:*
-16.6°C 1 = 256.55 K = 2.12°F
-16.4°C 2 = 256.75 K = 2.48°F
Temperatura wrzenia:*
9.5°C 3 = 282.65 K = 49.1°F
9.4°C 1 = 282.55 K = 48.92°F
9°C 4 = 282.15 K = 48.2°F
9.48°C 2 = 282.63 K = 49.064°F
Gęstość (g/cm3):
0.5852 at 25°C 1
0.5852 at 25°C (P > 1 atm) 2
* - 1 atm pressure

Rozpuszczalność

Jakościowy:
nierozpuszczalny:  4
rozpuszczalny:  • • 4

klejenie

wiązań podwójnych: 0
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 16
Obligacje Pi: 0
Całkowity: 16
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0
Hybrydyzacja: all carbons are sp3
klejenie: polar covalent
Ionic Character: 10.61 %

Termochemia

ΔHf° (ℓ): -45.46 kcal/mol = -190.2 kJ/mol 5
ΔHf° (g): -40.15 kcal/mol = -168.0 kJ/mol 5
The heat of combustion is the amount of heat released when one mole of a substance undergoes combustion according to the general reaction equation:
CxHyOz + 0.25(4x+y-2z) O2 (g) → x CO2 (g) + 0.5y H2O (ℓ)

ΔHcomb° (ℓ): -834.681108986616 kcal = -3492.33 kJ
ΔHcomb° (g): -839.987036328872 kcal = -3514.53 kJ

Po więcej informacji

Wikipedia
Czasopisma:
Ferrario, Fagetti, Gaz. Chim. 38, II, 663 (1908)
Whitmore et al., J. Am. Chem. Soc. 56, 749 (1934)

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 3-271.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 3-422.
(3) - Estok, George K. Organic Chemistry: A Short Text; W.B. Saunders: Philadelphia, 1959; p 29.
(4) - Shriner, Ralph L., Fuson, Reynold C., and Curtin, David Y. The Systematic Identification of Organic Compounds, 4th ed.; John Wiley & Sons: New York, 1962; p 314.
(5) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 5-42.
(6) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 5-42.
(7) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 5-42.