BISMUTH(III) HYDRIDE - (18288-22-7)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) hydride
* IUPAC
Số CAS: 18288-22-7
Công thức hóa học: BiH3
Khối lượng phân tử: 212.0042 g
Lễ Percent: Bi 98.573 %; H 1.4263 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 9.09 %

Để biết thêm thông tin

nguồn